סמינר דיין - ישראל והמפרץ

תאריך

נושא המפגש - הסכמי אברהם במבט היסטורי-גאוגרפי.

מרצה - ד"ר מורן זגה.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.