סמינר דיין - ישראל והמפרץ

תאריך

נושא המפגש - אקולוגיה ואנרגיות מתחדשות.

מרצה - ד"ר פול ריבלין.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.