סמינר דיין - ישראל והמפרץ

תאריך

נושא המפגש - הסכמי אברהם, מבט מהשטח.

מרצה - פרופ' עוזי רבי.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.