צפייה בערב העיון לזכר הנופלים במערכות ישראל

תאריך

ב-9 בדצמבר 2021 נערך ערב העיון השנתי של מרכז משה דיין לזכרם של הנופלים במערכות ישראל מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וממכון שילוח.

דברי פתיחה - פרופ' עוזי רבי

נציג המשפחות - מר דן בן-צבי

הרצאה מרכזית - ד"ר מיכאל מילשטיין, בנושא "הערבים בישראל: מבט עדכני על חברה בהשתנות".

מוזמנים לצפות בהקלטת האירוע.