מאמרו של הראל חורב על המשבר במערכת הפלסטינית פורסם באתר אינטרנט לבנוני