מרכז דיין יהיה סגור במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטת תל אביב

תאריך
-

נחזור לפעילות ביום שלישי, 30 באוגוסט.