סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

סמינר דיין, במהלך סמסטר א', שנת הלימודים תשפ"ג 2022 - 2023, יעסוק בנושא "האזוריות החדשה".

הסמינר יבחן במהלך השנה את האופן שבו שחקנים אזוריים מובילים מתאגדים בקבוצות, תוך שימוש בהסדרי אד-הוק ובמוסדות חדשים, כדי לתאם את מדיניותם הלאומית, במענה למה שהם תופסים כאתגרים משותפים, אידיאולוגיים או חומריים.

מפגש פתיחה - ישראל במזרח התיכון: בין הנסתר לגלוי, פרופ' אלי פודה.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.