סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא המפגש - Somalia Normalization

מרצה - Dr. Brendon Cannon.

ההרצאה והדיון ייערכו באנגלית.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.