סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא המפגש - סעודיה.

מרצה - אילן זלאיט.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.