Hiwar - Forum for Intra-Regional Dialogue

תאריך

קרן קונרד-אדנאואר ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה מזמינים אתכם למפגש של פורום Hiwar בנושא - 

"The Impact of the Israel - Lebanon Maritime Border Agreement".

האירוע ייערך באנגלית, באמצעות זום.

יום רביעי, 16 בנובמבר 2022, שעה 16:00.

יש להירשם לאירוע כאן.

הזמנה מלאה - כאן.


Hiwar_invitation_20221116