סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא המפגש - המפרץ הערבי: תובנות ממגדל השן ומחולות המדבר.

מרצה - ד"ר ניר בומס.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.