סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - החשיבות הגיאופוליטית של הים האדום.

מרצה - ד"ר מיכאל ברק.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.