סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - טורקיה.

מרצה - פרופ' עפרה בנג'ו.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.