America in an Arab Mirror: Images of America in Arabic Literature

תאריך

מרכז משה דיין, המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט, החוג ללימודים אמריקאיים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם

להרצאת אורח פרופ' כמאל עבד אל-מאלכ (חוקר אורח באוניברסיטת הרווארד והאוניברסיטה העברית) בנושא:

America in an Arab Mirror: Images of America in Arabic Literature

האירוע ייערך ביום חמישי, 12 בינואר 2023, שעה 16:00, אולם 003 בבניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב.

לפרטים נוספים פנו ל: uscenter@tauex.tau.ac.il.

הזמנה מלאה ניתן לראות כאן.


America in an Arab Mirror_12.1.2023