Hiwar - Forum for Intra-Regional Dialogue

תאריך

קרן קונרד-אדנאואר ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה מזמינים אתכם למפגש של פורום Hiwar בנושא - 

"Promoting Peace and Tolerance in Education in the Middle East".

האירוע ייערך באנגלית, באמצעות זום.

יום חמישי, 26 בינואר 2023, שעה 16:00.

יש להירשם לאירוע כאן.

הזמנה מלאה - כאן.


Hiwar invitation_20230126