סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - לבנון: הסכם חדש, מציאות ישנה.

מרצה - עידו יהל.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.