סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - סוריה של אחרי המלחמה: מזרח תיכון חדש-ישן.

מרצה - פרופ' אייל זיסר.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.