סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - המלחמה בתימן והקשר הסעודי-איראני.

מרצה - ענבל נסים-לובטון

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.