סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - הרפובליקה האסלאמית בין אתגר פנימי לאזורי.

מרצה - ד"ר רז צימט

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.