סמינר דיין - האזוריות החדשה

תאריך

נושא - מצרים.

מרצה - ד"ר מירה צורף. 

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.