Hiwar - Forum for Intra-Regional Dialogue

תאריך

קרן קונרד-אדנאואר ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה מזמינים אתכם למפגש של פורום Hiwar בנושא - 

"Conflict in Sudan: An Invitation to a Dialogue Session"

האירוע ייערך באנגלית, באמצעות זום.

יום רביעי, 24 במאי 2023, שעה 16:00.

יש להירשם לאירוע כאן.

הזמנה מלאה - כאן.


hiwar_24.5.2023