מרכז דיין יהיה סגור במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטת תל אביב

תאריך
-

נחזור לפעילות ביום ראשון, 3 בספטמבר 2023.