סמינר דיין - 'הצד השני של הגבעה': מלחמת יום הכיפורים מפרספקטיבה ערבית ואזורית

תאריך

נושא המפגש: מעצמות גדולות ומלחמת יום הכיפורים - נקודות מבט חדשות, ד"ר ברנדון פרידמן.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.