הודעת דחייה - הערבים הפלסטינים בישראל והסוגיה הפלסטינית: שיח חוקרים

תאריך

בעקבות המצב הבטחוני, תוכנית קונרד אדנאואר במרכז משה דיין מודיעה על דחיית הכנס בנושא

"הערבים הפלסטינים בישראל והסוגיה הפלסטינית",

שהיה אמור להתקיים מחרתיים, יום רביעי 17 באפריל, באוניברסיטת תל אביב.


The Palestinian Arabs in Israel_17.4.24_Hebrew
The Palestinian Arabs in Israel_17.4.24_Arabic
The Palestinian Arabs in Israel_17.4.24_English