הפשיטה על בארות הגז בעין-אמינאס: הזווית האלג'יראית