Ifriqiya: Looking at the Rhythms, Listening to the Colors: Art and Society in Kinshasa (Hebrew)

Author
Idit Toledano examines the development of urban culture in Kinsasha, Democratic Republic of the Congo. In Hebrew.
Date

בעשורים האחרונים, ערי הענק האפריקאיות הולכות וגדלות ומרכזות אליהן חלקים נכבדים מאוכלוסיית היבשת. עם זאת, התרבות האורבנית האפריקאית איננה מוכרת לרבים מחוץ לאפריקה. מאמר זה הינו הזמנה להרכיב "משקפיים" אחרים לשם התבוננות ביצירה העכשווית שמגיעה מקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הציורים המובאים במאמר זה הם דוגמה לז'אנר אמנותי מקומי, שאם נלמד להבינו מתוך ההקשר בו הוא נוצר, הוא יוכל לשמש לנו מסמך ויזואלי מרתק אודות החיים בקינשאסה כיום.