עמוס נדן

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר עמוס נדן הוא ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ומרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, שניהם באוניברסיטת תל אביב; הוא בעל תואר שלישי ושני בהיסטוריה כלכלית מ־ London School of Economics and Political Science, ותואר ראשון בלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה.

מחקריו מתמקדים בנושאים הקשורים לאדמות, היסטוריה של איכרים, היסטוריה כלכלית ויישום ידע היסטורי לצרכי ההווה ככל שהדבר רלוונטי. נדן מפרסם באופן קבוע בכתבי עת בינלאומיים מובילים לרבות, לאחרונה The Economic History Review, Continuity and Change, Middle Eastern Studies, British Journal of Middle Eastern Studies ו- Journal of the Economic and Social History of the Orient; בנוסף לפרסומים בכתבי עת בעברית כגון זמנים - רבעון להיסטוריהחידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, והיסטוריה - כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית. רשימת פרסומיו הקודמים נרחבת אף היא. בין פרסומיו ספר על כלכלת הפלאחים בתקופת המנדט בהוצאת אוניברסיטת הרווארד.

בנוסף לעיסוקיו האקדמיים, במיוחד טרם הצטרפותו מחדש לאוניברסיטת תל אביב, נדן כיהן למעלה מעשור בתפקידי ניהול מגוונים בחברות פרטיות ובארגונים לא ממשלתיים; וכן שימש כיועץ מיוחד לפתרון מחלוקות הקשורות בבעלות על קרקע והיסטוריה כלכלית.

מבין פרסומיו האחרונים:

Amos Nadan, "Discourses on Outdated but Still Valid Currencies in Israel, 1850s-2023," Middle Eastern Studies (2023).

Amos Nadan, "Reconsidering Peasant Communes in the Levant, c. 1850s–1940s," The Economic History Review, 74 (1), 2021, pp. 34–59.

Amos Nadan, "The Route from Informal Peasant Landownership to Formal Tenancy and Eviction in Palestine, 1800s–1947," Continuity and Change, 36, 2021, pp. 233-256.

עמוס נדן, עידו וכטל, אלה איילון ויובל גדות, "תמורות ומעגלי לכידות בכפר קאלוניא במאה העשרים: בחינה ארכאולוגית-היסטורית," זמנים: רבעון להיסטוריה, 148, 2023, ע"ע 49-32.