יוגב אלבז

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר יוגב אלבז הינו משתלם בתר-דוקטורט במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה. הוא בוגר האוניברסיטה העברית בחוגים היסטוריה של עם ישראל ולימודי האסלאם והמזה"ת, ומוסמך האוניברסיטה בתכנית אישית בלימודי ישראל. עבודת הדוקטורט שלו – מעורבות ישראל בלבנון (1982-1969) כמקרה-בוחן למדיניותה במזרח התיכון – בחנה את מדיניות ישראל בלבנון בשנים האמורות, מתוך פריזמה רחבה של מדיניותה כלפי המזרח התיכון בכללותו. מחקריו עוסקים ביחסיה החשאיים של ישראל במרחב, במערכת המזרח תיכונית ובמיתולוגיה ישראלית. אלבז ייסד וריכז את "הפורום ללימודי ישראל" באוניברסיטה העברית, ומשמש כעורך כתב-העת יסודות: עיונים בחקר ההיסטוריה של צה"ל.

פרסומים נבחרים:

Elbaz, Yogev, "Beyond the Periphery: Israel's Intervention in the Yemen Civil War in 1960s", Israel Studies, no. 27:1 (Spring  2022), pp. 84-107.

אלבז, יוגב ופודה אלי, "מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בתימן, 1967-1962", בתוך: אלי פודה, מפילגש לידועה בציבור: היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון, 2020-1948 (תל אביב: עם עובד, 2022), עמ' 425-405.

אלבז, יוגב, "אותיות פורחות באוויר: הספר גוילי אש כמשקף ומעצב ההנצחה הישראלית בראשיתה", בתוך: ישראל גרשוני ומאיר חטינה [עורכים], עבר מתעתע: מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית (תל אביב: רסלינג, 2021), עמ' 441-397.

אלבז, יוגב, "סיכון מחושב: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בירדן, ספטמבר 1970", עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, גיליון 31 (2019), עמ' 181-152.