לאומיות, חילון ודת במזרח התיכון

Hilun-cover-big2
פורסם על ידי
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין
Free Electronic file (pdf)
112 דפים
שנה
2012
ISBN
978-965-087-3

להורדת הקובץ האלקטרוני
במכלול השאלות המעסיקות חוקרים והיסטוריונים של המזרח התיכון המודרני, מערכת היחסים בין הדת למדינה, ובהמשך לכך הכיוונים והמגמות העומדים ברקע מדיניות המשטרים השונים כלפי הדת, בולטים בסדר היום המחקרי. עניין אקדמי זה איננו גחמה אישית של חוקרים מסוימים, אלא משקף מציאות סוערת וגועשת במדינות מזרח תיכוניות רבות אשר מטבע הדברים מושכת תשומת לב ומעמידה שאלות רבות בפני חוקרים העוקבים מקרוב אחר השינויים וההתפתחויות בתוכן. במדינות אלה, בהן רוב האוכלוסייה היא מוסלמית, שאלת מעמד הדת נוגעת כמעט לכל הרבדים בפוליטיקה, בחברה, ובכלכלה המקומית. יתירה מזאת, דת האסלאם במדינות אלה שימשה עבור שליטים ומשטרים שונים לאורך השנים מכשיר נוח ויעיל להקניית לגיטימציה ציבורית, להצדקת מדיניותם ובמקרים רבים לטיפוח זהות לאומית בזיקה הדוקה לדת.