רז צימט

מידע כללי
ספרים
מאמרים
ד"ר רז צימט הוא מומחה לאיראן בדסק לחקר רשתות במרכז דיין, במרכז אליאנס ללימודים איראניים ובמכון למחקרי ביטחון לאומי. ד"ר צימט בעל תארים שני ושלישי בהיסטוריה של המזרח התיכון מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הדוקטורט שלו עסקה במדיניותה האזורית של איראן בעולם הערבי בשנות החמישים והשישים. 

הוא עורך הפרסום "מבט לאיראן" היוצא לאור מטעם מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית העוסק במעורבותה האזורית של איראן. הוא כתב עשרות מאמרים ופרשנויות בתחומי מחקרו, מרצה בפורומים אקדמיים וציבוריים שונים ומספק פרשנויות בתחום האיראני עבור אמצעי תקשורת בארץ ובחו"ל.