Conference - "Middle Eastern Discourse on Jews and Israel before and after October 7th"

Date

On May 30, 2024, The Moshe Dayan Center held a conference on - 

"Middle Eastern Discourse on Jews and Israel before and after October 7th".

You are invited to watch the video of the event (below).

The conference was held in Hebrew.

Watch the opening event of the conference, which was held on May 29 (in English) - here.


דברים לזכרה של ד״ר אסתר ובמן ז״ל - פרופ' מאיר ליטבק

מושב ראשון: תופעת האנטישמיות בת-זמננו - קווים לדמותה והדרכים למיגורה

יו״ר: פרופ׳ מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ דן מכמן, יד ושם ואוניברסיטת בר אילן, "'אנטי-שמי-יות': מקורות המושג והוויכוחים הפוליטיים העכשוויים סביבו"

מר אדם הופמן, משרד החוץ, "האנטישמיות הישנה-חדשה ב'סלפיה ג׳האדיה'"

ד״ר נסיה שמר, אוניברסיטת בר אילן, "הדרך ל-7 באוקטובר: אנטישמיות אסלאמית בכתבי חמאס"

Ms. Yehudit Barsky, The Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy, "Genocidal Discourse Targeting Israel within Islamist Ideological Frameworks"מושב שני: אינדוקטרינציה לשנאת יהודים וביטוייה במרחב הפלסטיני

יו״ר: ד״ר עמוס נדן, ראש מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר הראל חורב, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, "חמאס והדה־הומניזציה של ישראל והיהודים ברשתות ערב ה-7/10"

מר אריק אגסי, סמנכ״ל ומנהל שותפויות בינלאומיות, מכון IMPACT-se, "ספרי הלימוד כמנבאי עתיד - מאחורי הקלעים של שורשי ההסתה בחינוך הפלסטיני"

ד״ר מיכאל ברק, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, אוניברסיטת רייכמן, "אל-אזהר כשחקן חיזוק של חמאס: בחינת השיח ההלכתי של מוסד אל-אזהר בראשות שיח׳ אחמד אל-טייב בסוגיה הפלסטינית"

גב׳ נעמי נוימן, עמיתת מחקר במכון וושינגטון, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראשת יחידת המחקר במשרד ראש הממשלה, "חמאס בין חזון למציאות: הלכה למעשה"מושב שלישי: נרטיבים על היהודים וישראל בקרב מדינות הסכמי השלום והנורמליזציה

יו״ר: ד״ר ברנדון פרידמן, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר חיים קורן, אוניברסיטת רייכמן, השגריר הראשון של ישראל בדרום סודאן ולשעבר שגריר ישראל במצרים, "שיח ה'תטביע' במצרים ומשמעויותיו: אנטי ישראליות? אנטי יהודיות? אנטישמיות?"

ד״ר מורן זגה, האוניברסיטה העברית ומכון מתווים, "המוטיב האברהמי: שיח בונה דרך המכנה המשותף הדתי"

גב׳ אילת לוי, משרד החוץ, הפורום לחשיבה אזורית, "מרוקו: השיח על היהודים והיהדות - בין האמאזיע׳ים לאסלאמיסטים"

ד״ר חי איתן כהן ינרוג׳ק, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, "אנטישמיות בטורקיה: מאידיאולוגיה מוקצה לשנאה של נחלת הכלל"

גב׳ רות וסרמן-לנדה, עמיתת מכון משגב לביטחון לאומי וחברת כנסת לשעבר, "תובנות והרהורים מהשליחות בקהיר בנוגע לשיח על ישראל והיהודים"פאנל מומחים: השיח האנטי-יהודי לפני ואחרי 7 באוקטובר: חסמים, אתגרים ומנופים לשינוי

מנחה: ד״ר עינבל טל, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב

גב׳ קרול נוריאל, מנכ״לית הליגה נגד השמצה בישראל

תא״ל (מיל׳) יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין בצה״ל וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

מר מוחמד מג׳אדלה, ראש חטיבת החדשות ברדיו נאס, ופרשן חדשות 12

גב׳ רות וסרמן־לנדה, עמיתת מכון משגב לביטחון לאומי וחברת כנסת לשעבר

עו״ד שירי פיין־גרוסמן, המכון ליחסי ישראל-אפריקה, לשעבר ראשת הזירה האזורית במטה לביטחון לאומי

ד״ר ניר בומס, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב