ענבל נסים לובטון

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ענבל נסים לובטון מלמדת באוניברסיטה הפתוחה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות ועובדת במחלקה לקידום הוראה ולמידה באוניברסיטה הפתוחה; עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית.