תום שרון

מידע כללי
ספרים
מאמרים

תום שרון הוא בוגר בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, המתמחה במחקר תקשורת ערבית. עבודת המחקר שפרסם בהנחיית פרופ' מאיר ליטבק ניתחה השוואתית את הפולמוס שהתנהל במאמרי דעה ופרשנות בכלי תקשורת ערביים מובילים ביחס לתנועות אסלאם פוליטי ורדיקלי במזרח התיכון - אל-קאעדה, האחים המוסלמים ודאע"ש.