תום שרון

Tom Sharon
מידע כללי
ספרים
מאמרים

תום שרון הוא דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, המתמחה במחקר תקשורת ערבית. עבודת הדוקטורט שהוא כותב מנתחת השוואתית את הפולמוס שהתנהל במאמרי דעה ופרשנות בכלי תקשורת ערביים מובילים ביחס לתנועות אסלאם פוליטי ורדיקלי במזרח התיכון - אל-קאעדה, האחים המוסלמים ודאע"ש.