מירה צורף

Mira Tzoreff
טלפון
03-6409993
דוא"ל
mirat@tauex.tau.ac.il
עמדה
מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר מירה צורף היא חוקרת במרכז משה דיין ומרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.