מוחמד מורסי - מעמוד ענן ההולך לפני המחנה לשבר ענן בשמי קהיר?