נשים בחברה הערבית בישראל


בשנים האחרונות עלו לכותרות שמותיהן של נשים בולטות בחברה הערבית בישראל. כתוצאה מכך התגבר העניין בשאלת תפקידן של הנשים בחברה זו. העניין בנושא גבר גם בשל התלהטות הדיון הפוליטי והאקדמי בשאלת מעמדם של הערבים כאזרחי המדינה, וכן בזכות העובדה שלימודי נשים ומגדר התגבשו באחרונה כענף אקדמי וכתכנית לימוד עצמאית בכמה מוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

הגיליון כולל תקצירי הרצאות שנישאו בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב ב-22 בנובמבר 2011. החלק הראשון עוסק בתפקידן של נשים בחברה הערבית במזרח התיכון ובישראל מנקודת מבט השוואתית וכן בתמורות שהתחוללו בשיח האקדמי על אודות נשים בחברה הערבית בישראל. בחלק השני מוצגת שורה של מקרי בוחן המדגימים כיצד נשים ערביות בישראל מחוללות שינוי הלכה למעשה בתחומי פעילותן.