מפלגת אל-נור הסלפית ותנועת האחים המוסלמים במצרים: סוף הרומן?