סקר מקיף על עמדות פוליטיות בציבור הערבי

תוצאותיו של סקר מקיף על עמדות פוליטיות בציבור הערבי, ביוזמת תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין.
תאריך

joint logo MDC and KAS

הממצאים העיקריים:

 • הציון הכללי שהציבור הערבי מעניק לממשלה הוא "בינוני מינוס" (2.37 בסולם של 1 עד 5). רמת האמון של האזרחים הערבים ביחס ליישום תוכנית הממשלה למאבק בפשיעה ביישובים הערביים נמוכה מאוד (2.13 בסולם של 1 עד 5), וכך גם ביחס ליישום תוכנית החומש החדשה (לשנים 2022 –2026) לפיתוח כלכלי של החברה הערבית (2.29 בסולם של 1 עד 5).
   
 • אף שהקואליציה הממשלתית כוללת מפלגה ערבית (רע"מ) ונציגים ערבים ממפלגות יהודיות, הציבור הערבי אינו תולה תקוות רבות בכך שהתפתחות זו תועיל לו בתחומים כגון שיפור המצב הכלכלי, חיזוק תחושת הביטחון האישי והסדרת בעיות התכנון והבנייה ביישובים הערביים, וגם לא כל כך תועיל להגדלת ייצוג הערבים בשירות המדינה או לשיפור היחסים בין ערבים ליהודים. בכל זאת, 40.5% מהנסקרים סבורים כי התפתחות זו תוביל לעלייה בשיעור ההצבעה של האזרחים הערבים בבחירות הבאות, ורק 22.7% סבורים כי שיעור הצבעתם עשוי לרדת.
   
 • מחצית הנסקרים (51%) סבורים שהקואליציה הנוכחית לא תחזיק מעמד במשך ארבע שנים מלאות עד הבחירות הבאות. רק 29.1% סבורים כי הממשלה הנוכחית תכהן לאורך כל התקופה.
   
 • רוב הנסקרים (56.2%) מחזיקים בדעה שעל רע"מ לבקש תפקיד מיניסטריאלי בממשלה (שר או סגן שר) ולא להסתפק בהצטרפות לקואליציה. רק 14.4% תומכים בהחלטה של רע"מ להצטרף לקואליציה מבלי לבקש תפקיד מיניסטריאלי, ו- 15.5% משוכנעים כי רע"מ לא הייתה צריכה כלל להצטרף לקואליציה.
   
 • רוב גדול של הנסקרים (71.4%) תומכים באיחוד מחודש בין הרשימה המשותפת – חד"ש, תע"ל ובל"ד – לבין רע"מ. ורק 23.7% סבורים כי איחוד כזה איננו רצוי.
   
 • בעקבות האירועים האלימים בחודש מאי, 51.8% מהנסקרים סבורים כי היחסים בין הערבים ליהודים במדינה נפגעו מאוד.
   
 • בחלוף שנה לחתימת "הסכמי אברהם" הציבור הערבי חצוי בעמדתו ביחס לשאלה אם ההסכמים יתרמו ליציבות הפוליטית במזרח התיכון; רוב הנסקרים (63.2%) סבורים כי ההסכמים לא יקדמו בעתיד הסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים; לעומת זאת, 55.8% מהנסקרים סבורים כי הסכמי הנורמליזציה הם התפתחות חיובית מבחינת האזרחים הערבים במדינה.
   
 • הדעות בציבור הערבי חלוקות בעניין הפתרון הריאלי לסכסוך הישראלי-פלסטיני: 23.7% מאמינים בפתרון שתי המדינות על יסוד קווי 1967, 26.0% סבורים כי הפתרון הוא מדינה אחת, פלסטינית - יהודית, מהים עד הנהר, ואילו 37.9% סבורים כי אין פתרון באופק והמצב יישאר בעינו.
   
 • 61.1% מהנסקרים אמרו שאילו נערכו היום הבחירות לכנסת הם היו משתתפים בהן, ו- 32.9% אמרו שלא היו משתתפים. בשקלול תשובות הנסקרים, שיעור ההצבעה המשוער הוא 49%.
   
 • מחצית מהנסקרים (54.2%) סבורים כי הנשיא יצחק הרצוג מגלה הבנה מועטה ביחס לבעיות החברה הערבית. רק 12.1% סבורים כי הנשיא הרצוג מגלה הבנה רבה לדאגות החברה הערבית.