מורן לבנוני

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר מורן לבנוני הוא חוקר סוריה ולבנון בדסק לחקר רשתות חברתיות ע"ש דורון הלפרן במרכז משה דיין, חוקר עמית במכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים ויועץ בישומי לשון בחברות הייטק.

עבודת הדוקטורט שלו, בהנחיית פרופ' אייל זיסר, עוסקת במעורבות העדה השיעית בלבנון וסוריה בהקמת לבנון המודרנית במהלך המנדט הצרפתי. 

תחומי מחקרו: היסטוריה של לבנון וסוריה, שיעה במרחב הערבי, מוזיקה ותרבות ערבית.