בי-הייב: כרך 4, גיליון 3, מרץ 2016


גיליון זה בוחן את תרומתן של הרשתות החברתיות בעיצוב מסע הבחירות לפרלמנט ולמועצת המומחים באיראן; מציג את הסערה סביב הקומיקאי הסורי דריד לחאם, שהפך ממבקר של המשטר הסורי לתומכו הנלהב, ומציג את התפקיד המשפיע, אך המוגבל, שיש למדיה החברתית בעיצוב התודעה הציבורית כפי שבא לידי ביטוי בסיקור המצור בעיר מדיאה הסורית.