מאיר ליטבק

מידע כללי
ספרים
מאמרים

פרופ' מאיר ליטבק הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב וראש החוג בשנים 2018 - 2020. כמו כן, כיהן כראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב בשנים 2010 - 2019.