האימפריות מכות שנית: טורקיה ואיראן בקרב על ההגמוניה (מידה)