עליית "הגל הירוק": התעצמות האסלאם הפוליטי במזרח התיכון וההשלכות על ישראל