מיכאל מילשטיין

Michael Milshtein
טלפון
+972-52-924-5506
דוא"ל
michaelmilshtein100@gmail.com
עמדה
מידע כללי
ספרים
מאמרים

מיכאל מילשטיין - ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין. שימש כיועצו לעניינים פלסטינים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים (2018-2015), וכראש הזירה הפלסטינית באגף המודיעין של צה"ל (בדרגת אלוף-משנה). במסגרת תפקידיו, היה מעורב בעיצוב המדיניות הישראלית בהקשר הפלסטיני, והיה בעל מגע אישי הדוק לגורמים הכוח השונים במערכת הפלסטינית, בעולם הערבי ובזירה הבינלאומית. מעבר לנושא הפלסטיני, הוא עוסק בניתוח אסטרטגי של ההתרחשויות במזרח-התיכון, וכן בסוגיות של זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית ומאבקי דורות בהקשר האזורי.

פרסם שלושה ספרים: בין מהפכה ומדינה - הפתח והרשות הפלסטינית (2004); המהפכה הירוקה - דיוקנה החברתי של תנועת חמאס (2007); ומוקאוומה - עלייתו של אתגר ההתנגדות והשפעתו על תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל (2010). בנוסף, פרסם עשרות מאמרים העוסקים בהתפתחויות האסטרטגיות במזרח-התיכון ובזירה הפלסטינית, וכן במגמות במחקר המודיעין המודרני. משלים בימים אלה באוניברסיטת תל-אביב עבודת דוקטורט שנושאה התפתחות זיכרון הנכבה הפלסטינית מאז 1948 ועד ימינו. עתיד לפרסם בקרוב מחקר בנושא הדור הצעיר בזירה הפלסטינית ולקסיקון של האישים הבולטים בזירה הפלסטינית.