מיכאל מילשטיין

Michael Milshtein
טלפון
+972-52-924-5506
דוא"ל
michaelmilshtein100@gmail.com
עמדה
מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר מיכאל מילשטיין הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין. שימש כיועצו לעניינים פלסטינים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים (2018-2015), וכראש הזירה הפלסטינית באגף המודיעין של צה"ל (בדרגת אלוף-משנה). במסגרת תפקידיו, היה מעורב בעיצוב המדיניות הישראלית בתחום הפלסטיני. כמו כן, עוסק בניתוח אסטרטגי של ההתרחשויות במזרח-התיכון וכן בסוגיות של זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית ומאבקי דורות בהקשר האזורי.

פרסם שלושה ספרים: בין מהפכה ומדינה - הפתח והרשות הפלסטינית (מרכז משה דיין, 2004); המהפכה הירוקה - דיוקנה החברתי של תנועת חמאס (מרכז משה דיין, 2007); ומוקאוומה - עלייתו של אתגר ההתנגדות והשפעתו על תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל (המכון למחקרי בטחון לאומי, 2010). בנוסף, פרסם עשרות מאמרים העוסקים בהתפתחויות האסטרטגיות במזרח-התיכון ובזירה הפלסטינית, וכן במגמות במחקר המודיעין המודרני. עבודת הדוקטורט של מיכאל (אוניברסיטת תל אביב) עסקה בהתפתחות זיכרון הנכבה הפלסטינית מאז 1948 ועד ימינו. עתיד לפרסם בקרוב מחקר בנושא הדור הצעיר בזירה הפלסטינית ולקסיקון של האישים הבולטים בזירה הפלסטינית.