עמדות הציבור הערבי והדרוזי בישראל לקראת הבחירות לכנסת 1996

מחבר
נייר עבודה זה בא לתאר ולנתח ממצאים עיקריים בסקר עמדות פוליטיות שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל בראשית דצמבר 1995.
תאריך

נייר עבודה זה בא לתאר ולנתח ממצאים עיקריים בסקר עמדות פוליטיות שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל בראשית דצמבר 1995.

להלן פירוט הנושאים שנבחנו בסקר ושממצאים מדווחים בפרסום זה:

  • מהם השיקולים המשפיעים על הצבעת הבוחרים הערבים והדרוזים?
  • מהי התרומה של המפלגות השונות בישראל לקידום האינטרסים של הציבור הערבי והדרוזי?
  • מהי מידת התמיכה של הציבור הערבי ברעיון כינונה של מפלגה ערבית מאוחדת?
  • כיצד עשוי להשפיע תהליך השלום על מעמדם של האזרחים הערבים?
  • מהו הפתרון המועדף לבעיית אי השוויון האזרחי של הערבים במדינה?