דפי מידע ותוכן

KAP for Jewish-Arab Cooperation
3 תכנים
עמוד 1 מתוך 1

השפעה פוליטית – גם לערבים בישראל!

תאריך
בעקבות עיצובה מחדש של המפה הפוליטית מוקמו הערבים בכנסת בקוטב האופוזיציוני לממשלת נתניהו. הם נדחקו עוד יותר לשולי העשייה וההשפעה הפוליטית. יחד עם זאת, ייתכן שדווקא מצב זה טומן בחובו פוטנציאל להתעוררות פוליטית ולאומית תוך כדי יצירת אחדות שורות וגיבוש מאבק אופוזיציוני הן במסגרת פרלמנטארית והן במסגרת חוץ-פרלמנטארית.