הבחירות לכנסת בציבור הערבי והדרוזי

ניתוח ראשוני של תוצאות הבחירות לכנסת ה-14 (1996) ודפוסי ההצבעה של האזרחים הערבים והדרוזים.
תאריך

בסקירה זו מנתח הכותב את דפוסי ההצבעה כפונקציה של מגוון חתכים: שיוך דתי-עדתי, השפעת אזור המגורים והרמה החברתית-כלכלית ביישוב, השפעת שיקולים חמולתיים ומקומיים, ומשמעות הייצוג הערבי והדרוזי בכנסת ה-14.

נייר עמדה זה נכתב בידי בנימין נויברגר. הנייר משקף את דעת הכותב בלבד.