גלי סערה מעל מזרח הים התיכון

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק ממרכז משה דיין, פרסם יחד עם פרופ' שאול חורב וד"ר בני שפנייר, מהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מאמר בנושא ההסכם שנחתם בין טורקיה לבין לוב, במסגרתו נקבע תחום אזור כלכלי בלעדי ימי בין הממשלות.

תאריך

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק ממרכז משה דיין, פרסם יחד עם פרופ' שאול חורב וד"ר בני שפנייר, מהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מאמר בנושא ההסכם שנחתם בין טורקיה לבין לוב.


"ב-27 בנובמבר 2019 חתמה תורכיה על מזכר הבנות עם ממשלת ההסכמה הלאומית הלובית, בראשות פאיז אל-סראג', במסגרתו נקבע תחום אזור כלכלי בלעדי ימי (EEZ) בין הממשלות. התיחום עתיד לחסום את החלק המזרחי של הים התיכון ברצועה ימית המתחלקת ביניהן. הדבר עורר גל של מחאות והצהרות בינלאומיות ובראשן של יוון, מצרים וקפריסין הנפגעות מהמזכר במישרין או בעקיפין. המהלך התורכי יכול וישנה את כללי המשחק בזירה הימית במזרח הים התיכון, הוא בעל משמעות גאואסטרטגית בכלל ולישראל בפרט וראוי לתשומת לב".