ביאן: גיליון 5, מאי 2015

חלפו מעט יותר מחודשיים מאז נערכו הבחירות לכנסת ה-20 .גיליון זה של ביאן מוקדש לניתוח תוצאות הבחירות בקרב הציבור הערבי והשלכותיהן על הפוליטיקה הערבית בישראל.
תאריך

חלפו מעט יותר מחודשיים מאז נערכו הבחירות לכנסת ה-20 .גיליון זה של ביאן מוקדש לניתוח תוצאות הבחירות בקרב הציבור הערבי והשלכותיהן על הפוליטיקה הערבית בישראל. הזמן שחלף מאז נערכו הבחירות אפשר לנו להתבונן במבט מעמיק בתוצאות הבחירות הסופיות כפי שהתפרסמו מטעם ועדת הבחירות המרכזית. הזמן שחלף מאפשר גם להעריך – אמנם הערכה ראשונית – את התנהלותם של הרשימה המשותפת ושל העומד בראשה, אימן עודה, ביום שאחרי הבחירות. הגיליון שלפנינו כולל ארבעה מאמרים. המאמר של אריק רודניצקי מביא ניתוח של תוצאות הבחירות לכנסת בקרב הציבור הערבי בישראל. שני מאמרים, האחד של עזיז חידר והאחר של עבד אל-והאב חבאיב, מעריכים את ראשית דרכה של הרשימה המשותפת בכנסת החדשה. חותם את הגיליון המאמר של שלומי דסקל המתמקד בתפקודו של אימן עודה, ראש הרשימה המשותפת.