ביאן: גיליון 4, פברואר 2015

הגיליון רואה אור ערב הבחירות לכנסת ה-20, ב-17 במארס 2015. המאמרים והנתונים המופיעים בגיליון מוקדשים לדיון בהיערכות הציבור הערבי לקראת הבחירות.
תאריך

גיליון זה של ביאן רואה אור כשלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת העשרים שתיערכנה ב-17 במארס והוא מוקדש לדיון בהיערכות הציבור הערבי לקראתן.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר בעלי זכות הבחירה הערבים והדרוזים עומד  על כ-835 אלף, שהם כ-15% מכלל בעלי זכות הבחירה בישראל. בהתבסס על נתונים ממקורות רשמיים, ניתן להעריך כי ציבור זה כולל 760 אלף בעלי זכות בחירה החיים ביישובים הערביים והדרוזים, והיתר – כ-75 אלף – מתגוררים בערים המעורבות וביישובים אחרים ברחבי הארץ. בחישוב מניינם של בעלי זכות הבחירה לא נכללו כ-165 אלף תושבים ערבים (בני 18 ומעלה) במזרח העיר ירושלים, שאינם זכאים להצביע בבחירות לכנסת.

במוקד העניין ברחוב הערבי ניצבת הקמת הרשימה המשותפת למפלגות העיקריות המייצגות בכנסת את הציבור הערבי בישראל זה שני עשורים: חד"ש, בל"ד, רע"מ ותע"ל. עתה, משנענו המפלגות הללו לרצון ציבור תומכיהן ואיחדו את שורותיהן, כל העיניים נשואות ליום הבחירות בציפייה לראות אם הקמתה של הרשימה המשותפת אכן תעלה במידה משמעותית את שיעור ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות. סקרי דעת קהל שנערכו בחודש האחרון מנבאים כי הרשימה המשותפת תזכה ב-12 עד 13 מושבים בכנסת, אולם ראשי הרשימה מביעים ביטחונם כי אם יגיע שיעור ההשתתפות של האזרחים הערבים בכנסת ל-70% ,הרשימה עשויה לזכות אף ב-15 מושבים. על פי תחזית אופטימית זאת, הרשימה המשותפת עשויה להפוך לסיעה השלישית בגודלה בכנסת הבאה. אם תתגשם תחזית זאת ואם לאו, הרטוריקה של חברי הרשימה המשותפת משדרת ביטחון רב ביכולתם של חברי הכנסת הערבים, לראשונה בהיסטוריה, להיות לגורם פוליטי חשוב שלא ניתן עוד להתעלם ממנו. הגיליון שלפנינו כולל שלושה מאמרים המנתחים את נסיבות הקמתה של הרשימה המשותפת ובהשלכותיה האפשריות על ההתנהגות הפוליטית של הציבור הערבי ביום הבחירות. מאמרי העמדה משקפים את דעת כותביהם בלבד. חותם את הגיליון פרק הכולל נתוני רקע על דפוסי ההצבעה לכנסת של האזרחים הערבים והדרוזים בשני העשורים האחרונים.